Wednesday, 9 November 2011

KEPELBAGAIAN KOMPOTENSI MURID

KOMPOTENSI KENDIRI

Teori motivasi intrinsik

 • Motivasi intrinsik ialah motivasi yang terbatin dan merupakan penggerak kepada perlakuan untuk kepentingan sendiri atau untuk memperolehi ganjaran bagi diri sendiri


Teori motivasi ekstrinsik

 • Motivasi ekstrinsik merujuk kepada konsep yang berkait dengan peneguhan.
 • Suatu proses apabila rangsangan atau peristiwa luar yang disebabkan oleh tindak balas itu meningkat
 • Diwujudkan daripada rangsangan luaran dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya

Teori motivasi keperluan maslow

Abraham Maslow (1943;1970) mengatakan bahawa pada dasarnya semua manusia memiliki keperluan asas yang dapat dijelaskan dalam bentuk piramid yang bermula daripada petingkat yang paling rendah sehingga yang paling tinggi

 • Keperluan fisiologi : keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup
 • Keperluan keselamatan : bagi menjamin kesejahteraan hidup
 • Keperluan kasih sayang : hubungan dengan insan yang lain
 • Keperluan penghargaan kendiri : manusia ingin dihormati, disanjungi dan kehendak status dalam hidup
 • Keperluan kesempurnaan kendiri : usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiriKOMPOTENSI SOSIAL

Kompotensi sosial bermaksud bagaimana individu itu dapat mengurus hubungannya dengan orang lain

Kesedaran sosial
a) Membangun individu lain

 • kesedaran keperluan pembangunan individu lain dan membantu untuk peningkatan 

b) Kesedaran organisasi

 • keupayaan membaca perubahan emosi selaras dengan perubahan semasa

c) Berorientasi perkhidmatan

 • boleh menjangka, mengenal pasti dan memenuhi keperluan individu

d) Empati

 • sedar akan perasaan dan keperluan orang lain dan mengambil berat

e) Melayani kepelbagaian

 • membina peluang-peluang melalui pelbagai ragam manusia 


Kemahiran sosial
a) Pengaruh

 • menggunakan pelbagai teknik untuk memujuk

b) Pemangkin perubahan

 • memulakan hala tuju serta mengurus dan memimpin perubahan

c) Komunikasi

 • menyampaikan maklumat yang jelas dan meyakinkan

d) Kepimpinan berinspirasi

 • memandu dan mendorong desakan visi

Selamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: