Wednesday, 9 November 2011

PRINSIP DAN ETIKA KERJA SOSIAL

TEORI SOSIAL


Teori Ekologikal


a) Dipelopor oleh Bronfenbenner 1979
b) Perkembangan organisma dipengaruhi oleh persekitaran
c) Interaksi berlaku antara hubungan 2 ekologikal

d) Terbahagi kepada lima sistem iaitu :

 • Mikrosistem
 • Mesosistem
 • Ekosistem
 • Mikrosistem
 • Kronosistem


Teori Pembelajaran Sosial

Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan

Orang diperhatikan sebagai model

Proses pembelajaran elalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan

Terdapat 4 unsur utama iaitu :

 • perhatian 
 • mengingat
 • reproduksi
 • peneguhan


Prinsip pelaksanaan

 • Menentu dan menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu dalam pembelajaran sosial
 • Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur
 • Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleksdan demonstrasi berulang-ulang
 • Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh kayakinan terhadap tingkah laku yang ditirunya


Ciri-ciri teori

 • Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan
 • Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan
 • Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model
 • Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan,peniruan dan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif


Implikasi teori

 • Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar
 • Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat
 • Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model
 • Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan stimulasi 

Selamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: