Thursday, 10 November 2011

Penubuhan PDK

Syarat penubuhan PDK

Untuk membuka atau menubuhkan pdk baru perlu membuat permohonan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal pemohon


Proses penubuhan PDK

Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) menerima permohonan menubuhkan pdk daripada ibubapa oku/komuniti/pemimpin tempatan melalui surat, faks, telefon atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah
PKMD akan mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat termasuk ibu bapa oku dan pemimpin tempatan.  PKMD akan menerangkan mengenai konsep Program PDK dan cara perlaksanaannya.  Komuniti diminta berbincang dan memberi maklum balas kepada PKMD dalam tempoh 2 minggu dari tarikh perjumpaan.

PKMD mendapatkan maklum balas daripada komuniti berhubung dengan persetujuan untuk menubuhkan pdk.  Sekiranya komuniti bersetuju, ahlijawatankuasa (ajk) pdk perlu dibentuk yang terdiri daripada :-
  • ibu bapa oku
  • komuniti setempat
  • pemimpin tempatan
  • wakil jabatan kesihatan
  • wakil jabatan pendidikan khas
  • wakil pertubuhan sukarela kebajikan/agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan


AJK PDK mengenalpasti sebuah bangunan yang sesuai untuk dijadikan premis pdk dan membuka akaun pdk
Setiausaha PDK perlu mengisi Borang Permohonan Geran Tahunan Penubuhan PDK Baru (JKMM.PDK 2/2003) yang diperolehi daripada Pejabat PKMD dan diserahkan kembali kepada PKMD untuk tindakan selanjutnya.

PKMD menyemak pengisian borang tersebut dan sekiranya lengkap, PKMD menghantar permohonan kepada Jbtn Kebajikan Msykat Malaysia (JKMM) melalui Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri (PKMN).

JKMM akan memproses permohonan daripada JKM Negeri.  Kelulusan diberi berdasarkan kedudukan kewangan pada tahun  memohon.

JKMM akan memaklumkan kepada PKMN mengenai status permohonan (lulus/ditangguhkan kelulusan).  PKMN memaklumkan kepada PKMD.

Sekiranya lulus, PKMD mengadakan perbincangan dengan ahli jawatankuasa PDK mengenai :-
  • perlantikan penyelia dan petugas pdk
  • pendaftaran oku yang akan mengikuti kelas pdk
  • akaun jawatankuasa pdk yang perlu dibuka (sekiranya belum ada akaun)


Jawatankuasa pdk membuat iklan jawatan penyelia/petugas pdk (rujuk syarat lantikan dalam garis panduan pengurusan  pdk dan garis panduan pemantapan program pdk)

Temuduga bagi jawatan penyelia/petugas pdk akan dijalankan oleh Panel Temuduga yang dipengerusikan oleh PKMD dan dianggotai oleh jawatankuasa pdk.  Surat lantikan akan disediakan oleh jawatankuasa pdk.

Kelas pdk akan dibuka setelah tarikh ditetapkan oleh Jawatankuasa PDK
Okey,, terima kasih kerana sudi membaca nota ini,, klikSelamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: