Thursday, 10 November 2011

PENINGKATAN KUALITI PROGRAM PDK

Objektif
 • Membolehkan OKU hidup berdikari
 • Meningkatkan penglibatan masyarakat luar
 • Dapat berkembang supaya dapat menghadapi cabaran dan keperluan yang baru mengikut keperluan semasaStrategi-strategi

a) Meningkatkan pelaksanaan Program Pemulihan Dalam  Komuniti (PDK) di negeri dan daerah:
 • Mewujudkan PDK baru mengikut keperluan di peringkat daerah
 • Meningkatkan latihan dan kualiti perkhidmatan di PDK dengan menganjurkan kursus mengikut zon dengan kerjasama
 • Jawatankuasa Penyelarasan Pemulihan Dalam Komuniti
 • Kebangsaan untuk pekerja PDK dan Kursus untuk ibubapa dan  Ahli Jawatankuasa PDK.
 • Meningkat dan memperluaskan pelaksnaan Rumah Kelompok.
 • Pendaftaran orang kurang upaya.


b) Meningkatkan kesedaran dan penglibatan masyarakat dalam aktiviti kesukarelaan:
 • Masyarakat digalakkan untuk menyumbang tenaga, idea dan kewangan bagi membantu kanak-kanak OKU


c) Meningkatkan penglibatan NGO:
 • Dapat membantu kerajaan menangani masalah sosial semasa dan memenuhi keperluan sosial khusus bagi masyarakat yang berkeperluan.
 • Melaksanakan pelbagai aktiviti dengan semangat kesukarelaan untuk meningkatkan perkhidmatan yang disediakan.
 • Contoh aktiviti adalah seperti berikut:-

- sumbangan kewangan, peralatan, aset untuk kumpulan sasar.
- perkongsian bijak antara Jabatan dan korporat dalam melaksanakan program.
- Pembangunan Kesukarealaan


d) Menyediakan Garis Panduan Pengurusan PDK untuk membantu Pegawai dan Kakitangan JKMM dalam memantau PDK bagi memastikan pelaksanaannya menepati objektif penubuhannya :
 • Cara menguruskan Pusat PDK serta memberi panduan secara menyeluruh dalam pelaksanaan program PDK.


e) Pertambahan tenaga pekerja selaras dengan kadar nisbah pekerja dan OKU yang baru iaitu 1 pekerja : 5 OKU berbanding 1 pekerja : 10 OKU sebelum ini.

 f) Latihan Bagi Pekerja PDK untuk memastikan kualiti pembelajaran dan program pemulihan di PDK:
 • Menepati keperluan semasa dan berada ditahap yang tinggi
 • Contoh : JKMM telah menjalinkan kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dimana sukarelawan JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers) ditugaskan di negara ini untuk membantu dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan di PDK khususnya dalam bidang Jurupulih Anggota, Jurupulih Cara Kerja dan Guru Pendidikan Khas


g) Menggunakan PDK Net :
 • Sebagai sumber informasi, saluran komunikasi, pendaftaran OKU, khidmat nasihat dan bimbingan, kaedah pembelajaran dan pemulihan serta promosi dan publisiti bagi PDK
 • mewujudkan saluran rangkaian yangberkesan yang membolehkan ibubapa, pekerja PDK dan komuniti untuk berkongsi maklumat dalam pemulihan dan pembangunan OKU


h) Menganjurkan pelbagai kursus, latihan dan bengkel untuk pekerja PDK, ibubapa dan masyarakat tempatan.
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan OKUSelamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: