Thursday, 10 November 2011

KHIDMAT PELBAGAI DISIPLIN

PIHAK YANG TERLIBAT

IBU BAPA

Ibu apa dan keluarga OKU memainkan peranan penting dalam PDK

Ibu bapa dan keluarga boleh membantu menjayakan dan melancarkan perjalanan PDK

Dengan memberikan bantuan kepada tenaga-tenaga pengajar untuk melaksanakan tugas-tugas  di PDK. Oleh itu hanya ibu bapa dan ahli keluarga OKU sahaja yang faham dan mengerti bagaimana hendak menguruskan dan mengendalikan anak-anak mereka

Dengan melibatkan diri di dalam PDK, ibu bapa boleh belajar kaedah-kaedah membantu mengawal dan mengasuh anak-anak supaya dapat diintegrasikan dalam masyarakat

Kehadiran ibu bapa juga adalah untuk sama-sama belajar atau mendapatkan latihan daripada tenaga-tenaga pengajar untuk melaksanakan atau meneruskan sesi pembelajaran dan latihan yang dijalankan di PDK setelah pulang ke rumah


KOMUNITI

Memberikan motivasi kepada mereka yang mempunyai anak yang kelainan upaya

Tidak memandang serong kepada golongan OKU

Tidak meminggirkan golongan OKU

Memberi khidmat secara sukarela untuk membantu golongan OKU di PDK

Membantu untuk memperkembangkan potensi yang ada dalam diri golongan OKU


BADAN BUKAN KERAJAAN

Menyedarkan ibu bapa dan masyarakat tentang keperluan golongan OKU

Memberikan perkhidmatan profesional seperti perkhidmatan terapi kepada golongan OKU

Membantu dari segi kepakaran tentang proses pemulihan golongan OKU dalam kalangan petugas PDK

Memberikan bantuan kewangan

Contoh badan bukan kerajaan

 • Persatuan kanak-kanak spastik
 • Pusat bimbingan sinaran matahari
 • Pusat harian kanak-kanak istemewa
 • Yayasan sindrom down kiwanisKEMENTERIAN KESIHATAN

Perkhidmatan : penilaian awal oleh pasukan multidisiplin, pemulihan cara kerja, pemulihan anggota, pemulihan pertuturan, pemulihan pendengaran, rawatan susulan, penilaian pemakanan dan rawatan psikologi

Carta alir perkhidmatan kesihatan :
a) Langkah 1 : Penilaian awal

 • dilakukan oleh doktor pakar untuk mengenal pasti jenis ketidakupayaan kanak-kanak.


b) Langkah 2 : Pengesahan ketidakupayaan

 • Pengesahan dalam "Borang Pendaftaran dan Cadangan Penempatan Kanak-kanak Dengan Keperluan Khas"
 • Kanak-kanak yang disahkan kurang upaya perlu daftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tujuan mendapat bantuan atau perkhidmatan kebajikan


c) Langkah 3 : Penilaian khusus oleh pasukan multidisiplin

 • Kanak-kanak yang disahkan kurang upaya dirujuk ke unit multidisiplin dan dibuat penilaian bersama untuk rawatan selanjutnya.
 • Pasukan multidisiplin terdiri daripada pakar fisioterapi, jurupulih carakerja, pegawai pemulihan pertuturan, pegawai pemuligan pendengaran dan pegawai pemakanan


d) Langkah 4 : Perancangan rawatan

e) Langkah 5 : Perlaksanaan rawatan

f) Langkah 6 : Rawatan susulan dan penilaian semula

 • penilaian semula bagi penempatan sebenar prasekolah atau sekolah khas atau sekolah vokasional


g) Langkah 7 : Langkah selanjutnya

 • kanak-kanak yang disyaki layak syarat kemasukan boleh daftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi tujuan memasuki Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia
 • kanak-kanak yang mempunyai masalah serius atau gagal mengikuti Program Pendidikan Khas KMN akan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan selanjutnyaJABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

Pendaftaran dan kad kenal diri

 • tujuan pendaftaran adalah untuk mengumpul data dan statistik bagi maksud perancangan perkhidmatanatau program pemulihan, pencegahan, latihan dan pendidikan serta intervensi awal
 • kad kenal diri adalah suatu tanda pengenalan diri yang dikeluarkan kepada Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar bagi memudahkan mereka berurusan dengan pihak-pihak yang berkenaan


Bantuan alat tiruan atau otortik

 • bantuan ini bertujuan membantu OKU membeli peralatan tiruan atau sokongan seperti kerusi roda, kaliper, anggota tiruan dan lain-lain peralatan yang tidak mampu dibeli oleh OKU
 • dengan adanya alat ini dapat membantu mereka bergerak dan meneruskan aktiviti kehidupan harian


Elaun pekerja cacat (EPC)

 • skim ini bertujuan menggalakkan OKU terus bekerja dan berdikari tanpa bergantung kepada ahli keluarga atau orang lain dan sebagai penyelenggaran pendapatan untuk memenuhi keperluan asas kehidupan


Bengkel terlindung

 • jabatan berusaha mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta atau menempatkan OKUdi Bengkel Terlindung seperti bengkel daya klang, bengkel daya sungai petani atau di 13 buah bengkel terlindung yang diuruskan oleh pertubuhan sukarela


Pemulihan dalam komuniti (PDK)

 • pdk satu strategi alam pembangunan komuniti untuk golongan OKU menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri di mana memberi peluang kepada OKU menjalani pemulihan, mengecapi peluang yang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat
 • aktiviti yang dijalankan ialah kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, pengurusan diri, sukan dan rekreasiAGENSI-AGENSI KERAJAAN LAIN

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

a) pengecualian cukai jalan

b) kemudahan pengangkutan awam

 • potongan harga sebanyak 25% diberikan kepada OKU dan warga tua yang berumur 60 tahun ke atas bagi semua bas ekpress
 • MAS 50 % penerbangan domestik
 • KTM 50% bagi semua kelasKEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA


 • bantuan kewangan pelajar OKU IPT
 • diberikan kepada pelajar OKU yang mengikuti pengajian secara sepenuh masa(diploma ke atas)  di IPTA, IPTS, politeknik dan kolej komuniti
 • bantuan kewangan pelajar OKU IPT tempatan sepenuh masa meliputi perbelanjaan bagi yuran pengajian dan wang saku yang kedua-duanya diberi pada kadar tidak melebihi rm5000 setahun atau rm20000 bagi sepanjang tempoh pengajian
 • bantuan kewangan pelajar OKU IPT tempatan separuh masa atau pengajian jarak jauh diberi pada kadar tidak melebihi rm5000 setahun atau rm20000 bagi sepanjang tempoh pengajian meliputi perbelanjaan yuran pengajian sahaja

Selamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: